Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez cały rok szkolny od października do czerwca.
Wpłaty można dokonywać osobiście gotówką lub na konto. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, nazwę klubu oraz miesiąc za jaki dokonywana jest płatność.
Płatności miesięczne: pierwsza wpłata – płatna najpóźniej po pierwszych zajęciach. Kolejne za dany miesiąc – do 5 każdego miesiąca. Wystawiam rachunki m.in. dla osób, pobierających stypendium socjalne na dziecko.

RABATY:
10% dla uczestników zajęć w roku szkolnym 2017/2018
10% dla tej samej osoby na dodatkowe zajęcia w innym klubie
Dla rodzeństwa:
20% dla drugiego dziecka
25% dla trzeciego i kolejnego dziecka
Rabaty nie sumują się.

UWAGA:
Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu lub przesunięcia na inny termin dokonanych opłat miesięcznych lub semestralnych, niezależnie od przyczyny nieobecności i czasu jej trwania.
Zawsze na początku każdego semestru istnieje możliwość wyboru sposobu płatności np. płatność jednorazowa, dokonywana po każdych zajęciach w których dziecko uczestniczy lub miesięczna lub semestralna.