Zajęcia w roku szkolnym 2020/21 rozpoczynają się w drugim tygodniu października br.

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 502 685 493.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez cały rok szkolny od października do czerwca.

Wpłaty proszę realizować na konto po wcześniejszym uzgodnieniu.  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dzieckanazwę klubu oraz miesiąc za jaki dokonywana jest płatność.

Płatności miesięczne: pierwsza wpłata – płatna w dniu pierwszych zajęciach.  Kolejne za dany miesiąc – do 5 każdego miesiąca.

RABATY:

10% dla uczestników zajęć w roku szkolnym 2019/2020
10%
dla tej samej osoby na dodatkowe zajęcia w innym klubie
10% dla rodzeństwa

Rabaty nie sumują się.

UWAGA:
Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu lub przesunięcia na inny termin dokonanych opłat miesięcznych lub semestralnych – niezależnie od przyczyny nieobecności i czasu jej trwania. Na początku każdego semestru istnieje możliwość wyboru sposobu płatności np. płatność jednorazowa – dokonywana po każdych zajęciach w których dziecko uczestniczy lub miesięczna lub semestralna.

W przypadku nagłego zawieszenia zajęć z powodu Covid-19 dokonane opłaty zostaną przesunięte na okres ponownego ich rozpoczęcia.