Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez cały rok szkolny od października do czerwca.

Wpłaty  można dokonywać osobiście gotówką lub na konto.  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dzieckanazwę klubu oraz miesiąc za jaki dokonywana jest płatność.

Płatności miesięczne: pierwsza wpłata – płatna najpóźniej  po pierwszych zajęciach.  Kolejne za dany miesiąc – do 5 każdego miesiąca. Wystawiam rachunki m.in. dla osób, pobierających stypendium socjalne na dziecko.

RABATY:

10% dla uczestników zajęć w roku szkolnym 2018/2019

10% dla tej samej osoby na dodatkowe zajęcia w innym klubie

Dla rodzeństwa:

20% dla drugiego dziecka

25% dla trzeciego i kolejnego dziecka

Rabaty nie sumują się.

 

UWAGA:
Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu lub przesunięcia na inny termin dokonanych opłat miesięcznych lub semestralnych, niezależnie od przyczyny nieobecności i czasu jej trwania.
Zawsze na początku każdego semestru istnieje możliwość wyboru sposobu płatności np. płatność jednorazowa, dokonywana po każdych zajęciach w których dziecko uczestniczy lub miesięczna lub semestralna.