Program ma na celu:

  • ochronę rodzin wielodzietnych,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
  • promowanie rodziny z dziećmi jako wartości,
  • zwiększenie dostępności członkom rodzin wielodzietnych do dóbr kultury i sportu, usług komunikacji miejskiej oraz innych dóbr sprzyjających rozwojowi tych rodzin. Więcej informacji na www.nkr.nowysacz.pl

Zachęcamy do korzystania z przygotowanych ulg dla rodzin wielodzietnych:
• zniżka 10% na wybrane zajęcia pozalekcyjne dla jednego dziecka,
• zniżka 10% dla tego samego dziecka na zajęcia w innym klubie,
• zniżka 20% dla drugiego dziecka,
• zniżka 25% dla trzeciego i kolejnego dziecka.
Rabaty nie sumują się. Zapisy przez cały rok szkolny.