Klub Leonarda – małego artysty

„Rysunek dziecięcy jest prostym i bezpośrednim środkiem, jakim dziecko może określić swoje istnienie na świecie, swój własny świat, samo siebie.” – Maurice Debesse, francuski pedagog i psycholog

Grupy: 8-10 dzieci
Wiek: 6-10 lat / klasy 0-3
Zajęcia: 1 raz w tygodniu / 32 razy w roku szkolnym
Czas trwania: 45 minut

 


 

Opis zajęć:

Dziecko rysunkiem i malowaniem farbami wyraża swoje myśli, przeżycia i emocje. W swoich dziełach potrafi wyrazić myśli, których nie umie często wyrazić słowami. Ekspresja malarska dziecka tworzącego w atmosferze swobody i nie skrępowana żadnymi rygorami, rozwija się i kształtuje w sposób zadziwiający. Maluje ono swoje obrazki z wielką łatwością, naturalną swobodą i polotem. Od najmłodszych lat można zauważyć w malarstwie dzieci, w stylu ekspresji istnienie pewnych cech osobowościowych.

W Klubie dzieci będą rozwijać zainteresowania plastyczne poprzez stosowanie różnych technik plastycznych. Tworząc swoje arcydzieła rozwiną wyobraźnię, pobudzą kreatywność i usprawnią koordynację wzrokowo-ruchową.