Klub Małego Poligloty

„Granice mojego języka są granicami mojego świata.” – Ludwig Wittgenstein, filozof

Grupy: 8-10 dzieci
1 lub 2 razy w tygodniu / 30 lub 60 razy w roku
Czas trwania: 45 minut

 


 

Opis zajęć:

Nauka języków obcych może być zabawą. Przynosi wiele korzyści i radości. Dzieci, ucząc się języka obcego ćwiczą pamięć, rozwijają percepcję oraz koncentrację. Im dziecko wcześniej rozpocznie naukę, tym łatwiej będzie mu się uczyć tego języka w wieku późniejszym. Wymaga systematyczności i możliwie, jak najczęstszych spotkań. Dla dzieci z klubu proponujemy zajęcia 2 razy w tygodniu.

Zajęcia z języka angielskiego:
Konwersacje, nauka i doskonalenie czytania, utrwalanie słownictwa – grupy dla klas 0-1, 2, 3 , 4.

Zajęcia z języka niemieckiego:
Dla początkujących – grupy dla klas 0-1, 2-3, 4-5
Termin rozpoczęcia: październik/listopad