W naszej ofercie znajdują się zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 5-10 lat. Nauka i zabawa idą u nas w jednej parze.
Rozwijamy talenty i pasje.

Jesteśmy bardzo blisko dzieci – w przedszkolach i szkołach podstawowych

Przedszkole Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Nowym Sączu

Jesteśmy także partnerem programu Nowosądecka Karta Rodziny.

Zachęcamy do korzystania z przygotowanych ulg dla rodzin wielodzietnych:

• zniżka 10% na wybrane zajęcia pozalekcyjne dla jednego dziecka,
• zniżka 10% dla tego samego dziecka w innym klubie,
• zniżka 20% dla drugiego dziecka,
• zniżka 25% dla trzeciego i kolejnego dziecka.