Zajęcia indywidualne – tematyczne, edukacyjne

Grupy: max. 3 dzieci
Wiek: 7 – 11 lat
Zajęcia: 1 raz w tygodniu / 30 razy w roku szkolnym
Czas trwania: 45 minut

 


 

Opis zajęć:

Zajęcia indywidualne dla dzieci z klas 2 – 4 szkoły podstawowej, prowadzone są z zakresu:

1. ORTOGRAFII

  • Doskonalenie poprawności ortograficznej dziecka – umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania.

2. MATEMATYKI

  • Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne oraz przygotowujące do konkursów matematycznych (klasa 2, 3) oraz do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur Matematyczny – kategoria Żaczek (klasa 2) i Maluch (klasa 3, 4).

  • Zajęcia wspierające i uzupełniające edukację matematyczną.

W przypadku zainteresowania ze strony rodziców istnieje możliwość zorganizowania zajęć dla większej liczebnie grupy dzieci.